Activitats i serveis

Segons la Llei 24/2022, del 30 de juny, de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i Blockchain, l’exercici d’activitat econòmica, amb caràcter professional i habitual, és l’única activitat permesa en l’àmbit de la representació digital d’actius i requereix l’obtenció prèvia de la corresponent llicència d’activitat en la forma que determina la Llei, amb exclusió de les excepcions previstes.