Innovació & FinTech

FINTECH@850.png

FinTech és el terme utilitzat per descriure l'impacte de les noves tecnologies als serveis financers. Aquestes tecnologies han donat lloc a nous serveis i models de negoci per part de les institucions financeres vigents i de nous participants, i poden beneficiar tant els consumidors com les empreses ja que permeten un millor accés als serveis financers i ofereixen una opció més àmplia d’operacions i més eficiència.

La Llei 24/2022, del 30 de juny, de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i Blockchain regula l’activitat vinculada als actius digitals i estableix terminis per complementar aquesta regulació. Així mateix, estableix que qualsevol participant que vulgui realitzar una sol·licitud d’autorització a l’AFA en l’àmbit dels actius digitals ha de designar un “Veedor Digital”.

La figura del “Veedor Digital” està desenvolupada reglamentàriament i té, entre d’altres, les funcions d’assessorament als sol·licitants de les llicències i la interlocució administrativa amb l’AFA. Per tal d’exercir com a veedor digital, cal seguir el procés de sol·licitud de llicència de l’AFA.

Normativa en l’àmbit dels actius digitals

En cas de voler plantejar alguna consulta, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del següent apartat:

CONSULTES

Preguntes freqüents

Qualsevol participant que vulgui sol·licitar una autorització en l’àmbit dels actius digitals a Andorra ha de designar un veedor digital dels registrats a l’AFA el qual durà a terme la interlocució administrativa amb l’AFA. Per tant, a excepció del propi veedor, un participant no pot presentar les sol·licituds d’autorització directament.

La Llei 24/2022 regula la figura del veedor digital i, mitjançant el Decret 478-2022, del 23-11-2022, s’aprova el reglament de desenvolupament dels requisits per exercir com a veedor digital.

Destacar que el veedor digital registrat ha de ser advocat o economista, ha d’estar col·legiat, i ha de tenir la nacionalitat o la residència fiscal al Principat d’Andorra, entre d’altres.

Tot i que l’emissió de tokens no fungibles (NFT) està exclosa de la Llei 24/2022, els altres serveis vinculats a aquests no i, consegüentment, en aquests casos el sol·licitant haurà de designar un veedor digital registrat per poder presentar a l'AFA la sol·licitud que correspongui.