Reporta publicitats enganyoses

Les comunicacions publicitàries de les entitats financeres han de ser transparents, imparcials, clares i no enganyoses. Així mateix, han de ser comprensibles per al públic objectiu al qual van dirigides, han de ser clarament identificables com a comunicacions publicitàries i han de donar compliment a tot el marc normatiu vigent en aquesta matèria.

Les publicitats han d’incloure la informació rellevant sobre les característiques principals del producte en qüestió així com el lloc on es pot disposar d’informació addicional. Consegüentment, han d’incloure els costos associats i les limitacions que puguin existir a la contractació del producte.

Si creieu que una comunicació publicitària és enganyosa, incorrecta, injusta o no és prou clara, podeu informar-nos a continuació:

Icones contacta-03.png

REPORTAR UNA PUBLICITAT ENGANYOSA