Reclamacions

Qualsevol persona física o jurídica que sigui client d’una entitat supervisada per l’Autoritat Financera Andorrana i vulgui efectuar una reclamació respecte a alguna de les entitats supervisades, pot presentar una reclamació.

Només els clients o les persones legalment autoritzades per aquests clients poden presentar reclamacions davant d’aquesta Autoritat acreditant prèviament la seva identitat i/o potestat per actuar en nom d’un tercer.

 

Passos a seguir per efectuar una reclamació davant l’AFA

Abans de presentar una reclamació a l’AFA, el client i/o reclamant ha d’haver presentat la corresponent queixa o reclamació directament a l’entitat objecte de la reclamació.

Per presentar la queixa o reclamació per escrit directament a l’entitat concernida, s'haurà d'adreçar al departament d’atenció al client o de qualitat de l’entitat o, en el seu defecte, a la Direcció General.

En cas de no rebre resposta per part de l’entitat en un termini d’un mes podrà dirigir-se a l’AFA que, en tant que supervisor de l'entitat, analitzarà la seva reclamació.

  • Obtenir i emplenar el formulari de reclamació
  • Presentar degudament omplert i signat el formulari de reclamació a l’AFA juntament amb la documentació requerida.

Enviar una reclamació

  • També pot lliurar-ho personalment o per correu a les nostres oficines:

C/ Bonaventura Armengol, 10
Edifici Montclar, bloc 2, 4a planta
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra

 

Informació important

Els informes emesos pel Servei de Reclamacions de l’AFA no tenen caràcter resolutiu respecte de les responsabilitats contractuals entre el client i l'entitat, matèria que és reservada als tribunals jurisdiccionals.

Quan l'anàlisi de la reclamació formulada davant l’AFA evidenciï un problema de supervisió prudencial el qual pot estar més enllà de la reclamació del client individual, l’AFA podrà efectuar controls específics en el marc de la supervisió prudencial. Els passos que l’AFA dugui a terme en el marc de la supervisió prudencial no poden ser compartits amb el client a causa del secret professional.

No s'admetran aquelles reclamacions que:

  • Pretenguin un pronunciament sobre el caràcter abusiu d'una determinada clàusula contractual.
  • Plantegin controvèrsies sobre la valoració econòmica dels danys i perjudicis que eventualment s'hagin pogut ocasionar als usuaris financers.
  • No es refereixin a operacions concretes. En aquest sentit, no és competència del departament de reclamacions de l’AFA realitzar una auditoria completa de tots els moviments registrats en els comptes dels clients i que es reflecteixen en els extractes periòdics o documents de liquidació emesos per les entitats.
  • Aquelles reclamacions quin objecte estigui sotmès a un procediment judicial o aquest s’iniciï durant la tramitació de la reclamació.
Contingut relacionat