Com prendre les decisions d’inversió?

Tots els productes d’inversió incorporen cert nivell de risc. Per tant, l’intermediari financer haurà d’explicar-li correctament les característiques i els riscos que assumirà abans d’adquirir el producte que li ofereix o que vostè sol·licita.

Per trobar un producte adequat a les seves necessitats, haurà d’informar-se principalment sobre la seva rendibilitat, el risc i les despeses.

La rendibilitat: és la remuneració que obtindrà per la inversió. La rendibilitat depèn de diversos factors: la situació econòmica, el nivell de tipus d’interès, les circumstàncies dels mercats, la situació financera de l’emissor, etc.

El risc: en invertir sempre s’assumeix algun tipus de risc. S’ha de tenir en compte que com més alta sigui la rendibilitat que ofereix un producte, més gran serà el seu nivell de risc.

Les despeses: és important conèixer les comissions, cànons i demés despeses associades a qualsevol operació, ja que influeixen en la seva rendibilitat final.

Quan vostè s’adreci a una entitat financera per invertir en productes com accions, fons d'inversió, renda fixa o derivats, l’entitat li farà una sèrie de preguntes amb l'objectiu de conèixer-lo millor i així poder ajudar-lo a prendre les seves decisions d’inversió i prestar-li els serveis més adequats.

L’entitat només ha d’oferir-li els productes adequats per a vostè, tenint en compte els seus coneixements i la seva experiència per valorar correctament la naturalesa i els riscos d'aquests productes.

A més, quan li proporcionin assessorament personalitzat o gestionin la seva cartera, l'entitat també li farà una sèrie de preguntes per assegurar-se que el servei és conforme als seus coneixements, experiència, situació financera i objectius d'inversió.

Les entitats estan obligades a sol·licitar tota aquesta informació. Aquesta obligació va lligada, tant al tipus de servei que presten, com a la classe de producte en el qual el client està interessat. L’objectiu és conèixer  millor el client i així poder orientar-lo perquè prengui les seves decisions d’inversió.

Vigili sempre les seves inversions!

Les circumstàncies sota les quals s'ha realitzat una inversió poden canviar al llarg del seu horitzó temporal.

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.