Agents Financers

Denominació de l'agent financer / Nom comercial
Eduard Jordi Bober / Aurum Gestió

Entitat Operativa del Sistema Financer per a la qual actua l'agent financer
Universal Gestió, SA

Tipologia de l’Entitat Operativa del Sistema Financer
Societat Gestora de Patrimonis

Denominació de l'agent financer / Nom comercial:
Lucia Faltinova / Time Capital

Entitat Operativa del Sistema Financer per a la qual actua l'agent financer
Ivori SGP, SA

Tipologia de l’Entitat Operativa del Sistema Financer
Societat Gestora de Patrimonis en la modalitat exclusiva de gestió indirecta de carteres

Denominació de l'agent financer / Nom comercial
Francesc Xavier Solé Solanes

Entitat Operativa del Sistema Financer per a la qual actua l'agent financer
Meriden IM AFI SAU
Meriden IFM SGOIC SAU

Tipologia de l’Entitat Operativa del Sistema Financer
Agència Financera d’Inversió
Societat Gestora d’OIC

Denominació de l'agent financer / Nom comercial
Francisco Asis Simon Mataix

Entitat Operativa del Sistema Financer per a la qual actua l'agent financer
Meriden IFM SGOIC SAU

Tipologia de l’Entitat Operativa del Sistema Financer
Societat Gestora d’OIC