Agents Financers

Denominació de l'agent financer / Nom comercial
Carles Folch Abad / Audens

Entitat Operativa del Sistema Financer per a la qual actua l'agent financer
Universal Gestió, SA

Tipologia de l’Entitat Operativa del Sistema Financer
Societat Gestora de Patrimonis

Número de Registre: AF01-21

Denominació de l'agent financer / Nom comercial
Eduard Jordi Bober / Aurum Gestió

Entitat Operativa del Sistema Financer per a la qual actua l'agent financer
Universal Gestió, SA

Tipologia de l’Entitat Operativa del Sistema Financer
Societat Gestora de Patrimonis

Número de Registre: AF01-15

Denominació de l'agent financer / Nom comercial:
Lucia Faltinova / Time Capital

Entitat Operativa del Sistema Financer per a la qual actua l'agent financer
Ivori SGP, SA

Tipologia de l’Entitat Operativa del Sistema Financer
Societat Gestora de Patrimonis en la modalitat exclusiva de gestió indirecta de carteres

Número de Registre: AF01-16

Denominació de l'agent financer / Nom comercial
Francisco Asis Simon Mataix

Entitat Operativa del Sistema Financer per a la qual actua l'agent financer
Meriden IFM SGOIC SAU

Tipologia de l’Entitat Operativa del Sistema Financer
Societat Gestora d’OIC

Número de Registre: AF01-18

Denominació de l'agent financer / Nom comercial
Nicolás Iván Álvarez / Gerardi Management & Advisory

Entitat Operativa del Sistema Financer per a la qual actua l'agent financer
Ivori SGP, SA

Tipologia de l’Entitat Operativa del Sistema Financer
Societat Gestora de Patrimonis en la modalitat exclusiva de gestió indirecta de carteres

Número de Registre: AF01-20

Denominació de l'agent financer / Nom comercial
Manuela Rajoy Niubó

Entitat Operativa del Sistema Financer per a la qual actua l'agent financer
Meriden IFM SGOIC SAU

Tipologia de l’Entitat Operativa del Sistema Financer
Societat Gestora d’OIC

Número de Registre: AF01-19

Denominació de l'agent financer / Nom comercial
Francisco Javier Faus Dalmau

Entitat Operativa del Sistema Financer per a la qual actua l'agent financer
Meriden IFM SGOIC SAU

Tipologia de l’Entitat Operativa del Sistema Financer
Societat Gestora d'OIC

Número de Registre: AF02-20

Denominació de l'agent financer / Nom comercial
Sergi Tappi Gonzalez

Entitat Operativa del Sistema Financer per a la qual actua l'agent financer
Meriden IFM SGOIC SAU

Tipologia de l’Entitat Operativa del Sistema Financer
Societat Gestora d'OIC

Número de Registre: AF01-22