Relació de subvencions, avals i ajuts públics

L'AFA no concedeix subvencions, ni avals, ni ajuts públics