Plantilla i llocs de treball

Plantilla a tancament de 2022:

Per departaments

Total

Homes

Dones

Direcció General 2 1 1
Departament de Supervisió 10 4 6
Departament d’Estudis Tècnics i Processos 3 3 -
Departament Legal i de Cooperació 4 1 3
Departament d’Administració & Operacions 6 1 5
Total 25 10 15

Per relació amb l'edat

Total

Homes

Dones

Menys de 25 anys 1 1 0
25 - 35 anys 4 4 0
36 - 45 anys 10 1 9
46 - 55 anys 6 1 5
56 - 65 anys 4 3 1
Total 25 10 15

Experiència a l'AFA

Total

Homes

Dones

Menys de 5 anys 7 6 1
5 - 9 anys 6 2 4
10 - 14 anys 6 1 5
15 - 19 anys 3 0 3
Més de 20 anys 3 1 2
Total 25 10 15