Organització, estructura administrativa, funcions i competències