Convenis i acords en matèria laboral

Els treballadors i les treballadores de l’AFA es regeixen per la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals i el reglament intern del personal de l'AFA.