Relació de béns immobles edificats i equipaments públics

L'AFA no disposa de béns immobles edificats ni equipaments públics de la seva propietat.