Qui som

qui_som

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) desenvolupa les funcions d’autoritat de control i de supervisió prudencial del sistema financer i del sistema assegurador i reassegurador del Principat d’Andorra.

L’AFA és una entitat de dret públic amb patrimoni propi, personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar públicament i privada, amb independència de l’Administració general, per desenvolupar les funcions que li són atribuïdes d’acord amb l’establert a la legislació vigent.