La nostra estructura

Estructura Organitzativa

Organigrama CAT.PNG

 

Òrgans de Govern

Els òrgans de govern de l’AFA són el Consell d’Administració i la Direcció General.

La Direcció General està formada pel Director General i fins a quatre Directors que exerceixen la direcció d’una àrea especialitzada d’acord amb l’estructura orgànica de l’AFA.

El Consell d’Administració es compon de quatre a sis membres, dels quals un president, un vicepresident i de dos a quatre vocals.

El Director General de l’AFA forma part d’ofici del Consell d’Administració, amb veu però sense vot.

Els càrrecs de president, vicepresident i vocal del Consell d’Administració tenen una durada de sis anys. Una mateixa persona pot ser nomenada com a membre del Consell d’Administració de l’AFA com a màxim per a dos mandats consecutius o tres mandats alterns.

Actualment, el Consell d’Administració i la Direcció General de l’AFA estan composats, respectivament, per:

El Sr. González exerceix com advocat des de l’any 2001, fent-ho amb despatx propi des del 2005, especialitzat en dret mercantil i corporatiu. Durant aquests anys, ha acumulat una àmplia experiència com administrador i liquidador en el marc de processos judicials. A més, ha participat en la redacció de diverses lleis andorranes de diferents àmbits. És President del Consell d’Administració de l’AFA des del 2011.

El Sr. Areny fa més de trenta anys que es dedica al sector turístic, concretament a l’àmbit de l’hoteleria. En l’àmbit públic, ha estat Cònsol Major de Canillo durant vuit anys i Síndic General durant vuit anys més. També ha estat membre del Consell d’Administració d’ENSISA.

El Sr. Casal ha desenvolupat la seva carrera professional durant una vintena d’anys al sector bancari, amb responsabilitat de direcció i amb participació a diversos processos d’implantació de diferents serveis bancaris. També ha exercit de Conseller i de Cònsol al Comú de Canillo, de Ministre de Serveis Públics i de Ministre de Finances al Govern d’Andorra, així com de Conseller General al Consell Constituent.

El Sr. Pujal ha desenvolupat la seva carrera professional al Banc de França, on va participar en processos com la implementació de l’euro. Entre 2011 i 2012 va exercir les funcions de Secretari General del Banc de França, funcions que incloïen la gestió financera, el conjunt d’activitats de suport i els sistemes d’informació. Actualment també exerceix com a membre del Consell d’Administració de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries d’Andorra (AREB).

El Sr. Cerqueda ha desenvolupat una experiència internacional en el sector financer. Destaquen les seves responsabilitats a l'entitat BNP Paribas a París i Londres, on va exercir de Vice-President d’Equity Capital Markets per Ibèria, i a l’entitat nord-americana Goldman Sachs, on va exercir diferents responsabilitats a la divisió d’Investment Banking de Londres, incloent la d’Executive Director al Financing Group pel Sud d’Europa. Finalment, ha excercit de Director General del Negoci Digital del Grup Godó en els darrers anys.

El Sr. Cerqueda ha desenvolupat una experiència internacional en el sector financer. Destaquen les seves responsabilitats a l'entitat BNP Paribas a París i Londres, on va exercir de Vice-President d’Equity Capital Markets per Ibèria, i a l’entitat nord-americana Goldman Sachs, on va exercir diferents responsabilitats a la divisió d’Investment Banking de Londres, incloent la d’Executive Director al Financing Group pel Sud d’Europa. Finalment, ha excercit de Director General del Negoci Digital del Grup Godó en els darrers anys.