La nostra estructura

Estructura Organitzativa

Organigrama CAT 2022.PNG

 

Les normes ètiques i de conducta del personal de l'AFA s'estableixen en el seu codi:

Codi ètic i de conducta personal AFA

Òrgans de Govern

Els òrgans de govern de l’AFA són el Consell d’Administració i la Direcció General.

El Consell d’Administració es compon de quatre a sis membres, dels quals un president, un vicepresident i de dos a quatre vocals.

Els càrrecs de president, vicepresident i vocal del Consell d’Administració tenen una durada de sis anys. Una mateixa persona pot ser nomenada com a membre del Consell d’Administració de l’AFA com a màxim per a dos mandats consecutius o tres mandats alterns.

Les regles bàsiques d’organització i funcionament i les normes de conducta dels membres del Consell d’Administració s’estableixen en el seu reglament intern:

Reglament intern del Consell d'Administració

La Direcció General està formada pel Director General i fins a quatre Directors que exerceixen la direcció d’una àrea especialitzada d’acord amb l’estructura orgànica de l’AFA.

El Director General de l’AFA forma part d’ofici del Consell d’Administració, amb veu però sense vot.

Actualment, el Consell d’Administració i la Direcció General de l’AFA estan composats, respectivament, per:

El Sr. González exerceix com a advocat des de l’any 2001 i amb despatx propi, especialitzat en dret mercantil i corporatiu, des del 2005. Durant aquests anys, ha acumulat una àmplia experiència com a administrador i liquidador en el marc de diferents processos judicials. A més, ha participat en la redacció de diverses lleis andorranes de diferents àmbits. És President del Consell d’Administració de l’AFA des de l’any 2011.

El Sr. Pujal ha desenvolupat la seva carrera professional al Banc de França, on va participar en processos com la implementació de l’euro. Entre els anys 2011 i 2012, va exercir les funcions de Secretari General del Banc de França, funcions que incloïen la gestió financera, el conjunt d’activitats de suport i els sistemes d’informació. Actualment també exerceix com a membre del Consell d’Administració de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries d’Andorra (AREB).

El Sr. Aouraghe és diplomat en ciències empresarials. Compta amb una àmplia experiència en assessorament empresarial en diferents àrees com l’organització, els processos d’inversió, la reestructuració, la comptabilitat i la fiscalitat, entre d’altres. A més de la seva experiència en diversos sectors privats, ha prestat assessorament també en l’àmbit de les finances públiques i a nivell pressupostari del Principat d’Andorra.

El Sr. Capella és actuari i ha desenvolupat una àmplia experiència internacional en el sector financer. Destaquen la seva responsabilitat a l'entitat bancària Deutsche Bank a Londres, on va formar part de l'equip global de risc de mercat i a l'entitat asseguradora Zurich a Barcelona, on ha exercit diferents rols de responsabilitat en l'àmbit actuarial, en la gestió de riscos i de solvència, i en la gestió de capital. Actualment, és el responsable de riscos de la unitat de negoci de bancassegurances de Banc Sabadell i de Zurich.

El Sr. Cerqueda ha desenvolupat una àmplia experiència internacional al sector financer. Destaquen les seves responsabilitats a l'entitat bancària BNP Paribas, a París i a Londres, on va exercir de Vice-President d’Equity Capital Markets per a la península ibèrica; i a l’entitat financera nord-americana Goldman Sachs, on va exercir diferents responsabilitats a la divisió d’Investment Banking de Londres, inclosa la d’Executive Director al Financing Group per al Sud d’Europa. Finalment, ha exercit de Director General del Negoci Digital del Grup Godó de Comunicación en els darrers anys.

La Sra. Naranjo compta amb més de 20 anys d’experiència al sector financer, és llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona i analista financer europeu (CEFA). Va entrar a formar part de l’AFA com a tècnica l’any 2001 i ha desenvolupat diferents càrrecs dins d’aquesta autoritat, tant en àmbits de supervisió com de desenvolupament de regulació per al sistema financer. Prèviament a la seva incorporació a l’AFA, havia desenvolupat diferents càrrecs en entitats bancàries i de consultoria, a Andorra i a Espanya.

El Sr. Cerqueda ha desenvolupat una àmplia experiència internacional al sector financer. Destaquen les seves responsabilitats a l'entitat bancària BNP Paribas, a París i a Londres, on va exercir de Vice-President d’Equity Capital Markets per a la península ibèrica; i a l’entitat financera nord-americana Goldman Sachs, on va exercir diferents responsabilitats a la divisió d’Investment Banking de Londres, inclosa la d’Executive Director al Financing Group per al Sud d’Europa. Finalment, ha exercit de Director General del Negoci Digital del Grup Godó de Comunicación en els darrers anys.

La Sra. Naranjo compta amb més de 20 anys d’experiència al sector financer, és llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona i analista financer europeu (CEFA). Va entrar a formar part de l’AFA com a tècnica l’any 2001 i ha desenvolupat diferents càrrecs dins d’aquesta autoritat, tant en àmbits de supervisió com de desenvolupament de regulació per al sistema financer. Prèviament a la seva incorporació a l’AFA, havia desenvolupat diferents càrrecs en entitats bancàries i de consultoria, a Andorra i a Espanya.