Innovació & FinTech

FINTECH@850.png

FinTech és el terme utilitzat per descriure l'impacte de les noves tecnologies als serveis financers. Aquestes tecnologies han donat lloc a nous serveis i models de negoci per part de les institucions financeres vigents i de nous participants, i poden beneficiar tant als consumidors com a les empreses ja que permeten un millor accés als serveis financers i ofereixen una opció més àmplia d’operacions i més eficiència.

L’AFA aposta per les noves tecnologies FinTech i, en general, pels avanços tècnics i regulatoris al sector financer però sempre prioritzant la protecció dels inversors. En aquest sentit, en cas de voler realitzar algun tipus d’activitat FinTech relacionada amb un servei financer o per plantejar qualsevol tipus de suggeriment,  pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del següent apartat:

CONSULTES