Innovació & FinTech

FINTECH@850.png

FinTech és el terme utilitzat per descriure l'impacte de les noves tecnologies als serveis financers. Aquestes tecnologies han donat lloc a nous serveis i models de negoci per part de les institucions financeres vigents i de nous participants, i poden beneficiar tant els consumidors com les empreses ja que permeten un millor accés als serveis financers i ofereixen una opció més àmplia d’operacions i més eficiència.

En cas de voler plantejar qualsevol tipus de dubte o  suggeriment,  pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del següent apartat:

CONSULTES