Vols comunicar una potencial infracció?

En el supòsit de voler posar en coneixement de l’AFA la comissió d’una infracció potencial o real que afecti el sistema financer i assegurador, li recomanem que segueixi el procediment detallat a la secció “Comunicació d’infraccions potencials”.

Aquesta secció no té per objecte atendre reclamacions o consultes. Si es vol presentar una reclamació o fer una consulta, s’han de seguir els procediments respectivament habilitats a l’efecte.

En tot cas, no seran admeses qüestions genèriques o indeterminades ni comunicacions quin objecte estigui sotmès a un procediment judicial.