Resoldre els temes relacionats amb Banca Privada d’Andorra

L’AFA no és l'Autoritat competent per tractar aquests temes atès que Banca Privada d’Andorra, SA entitat en procés de resolució (d’ara en endavant, BPA) es troba sota el control i l’administració de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (d’ara en endavant, AREB), l’autoritat administrativa que va acordar, en el seu dia, l'obertura del procés de resolució a què es troba sotmesa aquesta entitat bancària, d'acord amb el que estableix la Llei 8/2015 del 2 d'abril, de mesures urgents per a l'establiment dels mecanismes de reestructuració i resolució d'entitats bancàries. L’AREB és també qui disposa de la informació concernent els comptes dels clients de l’entitat bancària.

Per a qualsevol dubte relacionat amb la situació de BPA, suggerim contactar directament amb l’AREB per correu electrònic a l’adreça areb@areb.ad o per telèfon al número +376 885 651.