Concursos públics - Edictes

En aquesta secció es poden consultar els diversos concursos públics de l'AFA
Edicte Data Estat
Licitació d’un proveïdor de la plataforma tecnològica que permeti l'intercanvi bidireccional de la informació a reportar entre les entitats supervisades i l’AFA.
20-11-2023 En curs

Consultar la publicació

Contractació de dos experts independents per nomenar-los membres del Comitè Tècnic com a òrgan consultiu en matèria de comptabilitat de les entitats operatives del sistema financer andorrà i dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà.
27-09-2023 En curs

Consultar la publicació

Licitació d’un proveïdor de la plataforma tecnològica de recollida de dades dels serveis d’inversió.
27-07-2023 Adjudicat

Consultar la publicació

Licitació dels serveis de manteniment, evolució, assistència i assessorament dels serveis i la infraestructura informàtica de l’AFA. 29-06-2023 Adjudicat

Consultar la publicació

Contractació de serveis d’assessorament i seguiment per a l’adaptació a la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades. 21-01-2022 Adjudicat

Consultar la publicació

Contractació de dos experts independents per nomenar-los membres del Comitè Tècnic com a òrgan consultiu en matèria de comptabilitat de les entitats operatives del sistema financer andorrà 30-11-2018 Adjudicat

Consultar la publicació

Adjudicació definitiva del subministrament d’una base de dades del software ORACLE per l’Autoritat Financera Andorrana 30-11-2018 Adjudicat

Consultar la publicació

Contractació de les assegurances D&O i RC Professional de l’Autoritat Financera Andorrana 22-11-2018 Tancat

Consultar la publicació

S’adjudica definitivament la implantació d’una plataforma tecnològica que permeti l'intercanvi bidireccional de la informació a reportar entre les entitats supervisades i l’AFA 29-10-2018 Adjudicat

Consultar la publicació

Contractació de 2 lots d’assegurances per l’Autoritat Financera Andorrana 24-10-2018 Tancat

Consultar la publicació

Contractació de dos experts independents per nomenar-los membres del Comitè Tècnic com a òrgan consultiu en matèria de comptabilitat de les entitats operatives del sistema financer andorrà 03-10-2018 Tancat

Consultar la publicació

Implantació d’una plataforma tecnològica, que permeti l'intercanvi bidireccional de la informació a reportar entre les entitats supervisades i l’AFA 27-07-2018 Adjudicat

Consultar la publicació