S’aproven els textos de les lleis de solvència, liquiditat i supervisió i de conglomerats financers

Comunicat de premsa

06/06/2018

El Consell de Ministres, a proposta del titular de Finances, Jordi Cinca, ha aprovat el projecte de Llei de solvència, liquiditat i supervisió, que implementarà de manera coherent i clara tots els canvis normatius necessaris per incorporar a l’ordenament jurídic andorrà la normativa europea derivada de l’Acord Monetari. Sota els mateixos paràmetres, s’ha aprovat el text de Llei de conglomerats financers, que regularà els grups financers que ofereixen serveis i productes en diversos sectors dels mercats financers. 

El ministre de Finances ha explicat en roda de premsa que el projecte de Llei de solvència, liquiditat i supervisió suposa un salt significatiu respecte a la normativa vigent fons ara del 1996. Entre els canvis més significatius ha destacat una distinció dels diferents elements de capital en funció de la seva capacitat d’absorbir pèrdues; uns requisits més exigents a l’hora de considerar els instruments de capital elements de fons propis; un règim de coixins de capital; l’autoavaluació del risc per a cada entitat amb diàleg amb l’AFA (Autoritat Financera Andorrana) així com la necessitat de dotar-se de capital addicional per cobrir riscos no capturats en l’import total a l’exposició als riscos identificats en els processos de revisió i avaluació supervisora; la transparència al mercat sobre el compliment dels requisits de solvència i liquiditat per part de les entitats i, finalment, les obligacions de publicació d’informació per part de l’AFA en relació a la regulació i la supervisió financera. La incorporació dels requisits s’anirà introduint progressivament a través de les diferents disposicions transitòries que en alguns casos arriben fins a l’any 2023.

L’objectiu d’aquesta llei, segons ha esmentat Cinca, és enfortir la resiliència del sector bancari i financer andorrà davant les crisis econòmiques. Des del punt de vista de la liquiditat i el finançament estable, l’objectiu de la llei és assegurar que les entitats tinguin fons de liquiditat suficients per fer front a possibles tensions en els mercats així com disposar d’una estructura de balanç que no depengui exclusivament en el finançament a curt termini.

El titular de Finances ha afegit que el text introdueix modificacions significatives pel que fa al govern corporatiu relatives a la direcció i la gestió de les entitats financeres. De la mateixa manera, modifica el règim sancionador adaptant-lo als preceptes de la normativa europea.

Pel que fa al text de Llei de conglomerats financers, Cinca ha explicat que l’objectiu principal és la supervisió, a escala de grup de les entitats bancàries, les empreses asseguradores i les empreses d’inversió que formen part d’aquests conglomerats. La normativa regularà aspectes com la situació de solvència i la concentració de processos interns de gestió de riscos o la idoneïtat de la direcció.

El ministre de Finances ha conclòs afirmant que aquestes lleis suposen un salt significatiu respecte a la regulació existent i ha afegit que la plaça financera andorrana i les seves entitats assumeixen, amb aquests dos projectes de llei, un nivell de requisits en solvència i liquiditat equivalents als estàndards més exigents i al de totes les entitats europees.

Font: Departament de comunicació del Govern d’Andorra