S’aprova el Reglament de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió

Comunicat de premsa

07/03/2019

El Govern, a proposta del titular de Finances, Jordi Cinca, ha aprovat el Reglament de desenvolupament de la Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió. Aquest Reglament s’emmarca en el compliment de l’Acord monetari, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic andorrà determinades normes europees en aquest àmbit.

Amb aquesta text s’implementa la normativa de la Unió Europea, relativa a l’accés a l’activitat de les entitats de crèdit i a la supervisió prudencial de les entitats de crèdit i les empreses d’inversió, que garanteix l’enfortiment de la resiliència del sector bancari i la recuperació de la confiança del mercat i fomenta la igualtat de condicions en el sector bancari.

També s’implementen a l’ordenament juridicofinancer andorrà les obligacions principals del Reglament europeu en matèria de requeriments de solvència, grans exposicions, liquiditat, palanquejament i transparència al mercat.

D’altra banda, aquest Reglament desenvolupa els requeriments en relació a l’exempció a la deducció del capital de les inversions significatives en aplicacions informàtiques de les entitats bancàries i les empreses d’inversió previstes, tal com preveu la Llei, per tal que les entitats puguin fer front a aquestes inversions que potenciïn el desenvolupament internacional del sector financer andorrà, així com facilitar la transformació digital de la societat civil, de tal manera que no suposi una sobrecàrrega en la solvència d’aquestes entitats.

El ministre Cinca ha afirmat que el Reglament aprovat avui suposa un salt qualitatiu molt significatiu per equiparar les entitats que operen en el sector financer andorrà amb les entitats financeres europees amb les quals competeixen.

Font: Departament de comunicació del Govern d’Andorra