Procediment de verificació de crèdits

AGA

06/02/2020

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA), en la seva condició d’administradora judicial de la societat Assegurances Generals, SA, declarada en cessació de pagaments i fallida per Aute de data 26 de novembre de 2019, informa els creditors d’aquesta societat que, passat el termini legal de 30 dies hàbils que el Decret de cessació de pagaments i fallida de data 4 d’octubre de 1969 atorga als creditors per lliurar els justificants dels seus crèdits, es procedirà a verificar tots els crèdits comunicats per efectuar el corresponent estat de crèdits i proposar l’admissió o el rebuig de cadascun d’ells.

Finalitzats aquest estat de crèdits i les corresponents propostes, l’administrador judicial els dipositarà a la Batllia, on seran degudament comprovats pel Tribunal de Batlles.

Tots els creditors que hagin comunicat un crèdit a l’administrador judicial rebran una notificació mitjançant la qual se’ls informarà de l’admissió o el rebuig del seu crèdit.

Font: Autoritat Financera Andorrana