Fitch Ratings referma la nota del Principat d’Andorra en BBB+

Perspectiva estable

31/01/2020

L’agència d’avaluació Fitch Ratings ha refermat el ràting d’Andorra en BBB+ i la perspectiva estable. En la nota publicada per l’agència aquest divendres al vespre, els avaluadors reconeixen l’elevat PIB per càpita del Principat, els indicadors favorables de governança i de creixement econòmic del Principat.

L’agència qualificadora posa en relleu i valora de manera positiva la contínua reducció de l’endeutament de l’Estat amb relació al PIB des de l’any 2012. Una disminució que es preveu que continuï els pròxims anys, basada en la previsió de superàvits pressupostaris i d’un creixement sostingut del PIB.

Els avaluadors internacionals també destaquen els avenços que s’estan fent des del Principat pel que fa a la negociació de l’Acord d’Associació amb la Unió Europea o el compliment dels compromisos internacionals en matèria de transparència i cooperació fiscal, com també es reflecteix en la darrera avaluació del Moneyval. 

Així, Fitch Ratings reconeix especialment l’inici formal del procés d’adhesió al Fons Monetari Internacional, que haurà de permetre desenvolupar les dades estadístiques referents a la balança de pagaments i, d’aquesta manera, millorar el ràting del Principat d’Andorra en futures avaluacions.

Més informació: 

Font: Fitch Ratings / Departament de comunicació del Govern d'Andorra