Es nomena els Srs. David Cerqueda Solé i Armand Pujal Codony com a membres del Consell d’Administració de l’AFA

Comunicat de premsa

23/01/2019

El Consell General, en la seva sessió del dia 17 de gener del 2019, ha nomenat els Srs. David Cerqueda Solé i Armand Pujal Codony com a membres del Consell d’Administració de l’AFA.

 

Font: Autoritat Financera Andorrana