Avís Legal

www.afa.ad és un domini d’Internet de titularitat de l’Autoritat Financera Andorrana (d’ara en endavant, AFA).

L'accés a aquesta pàgina web i a la informació continguda comporta l'acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal. Per aquest motiu, li recomanem que llegeixi atentament el contingut d'aquest avís si vol accedir i utilitzar la informació i els serveis que s'ofereixen des de la web, i determini lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a l'AFA, a través dels diferents canals habilitats per a això. En cas que faciliti dades de tercers, l'AFA entén que vostè compta amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-los la informació continguda en aquest avís legal, eximint a l'AFA de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

L'usuari, per mitjà de les diferents àrees que formen part del lloc web, pot visitar, obtenir informació, utilitzar una sèrie d'aplicacions, i adreçar consultes i/o reclamacions.

La bústia de contacte de la web té caràcter merament informatiu, sense que, en cap cas, puguin derivar-se responsabilitats jurídiques vinculants en cas de resposta.


Política d'ús i clàusules de no responsabilitat

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions descrites a continuació.

L’AFA no es fa responsable:

  • dels perjudicis que es puguin ocasionar per la no disponibilitat del servei en temps complet, tant per causes alienes com pròpies.
  • de les eventuals discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels dits documents publicats a la seva pàgina web.
  • dels danys i perjudicis que puguin derivar de l’accés, impossibilitat d’accés, de l’ús o de la mala utilització dels continguts del web. Tampoc es fa responsable de la informació obtinguda a través d’enllaços o links a sistemes externs que no siguin dependents de l’AFA.
  • dels danys o perjudicis causats per decisions preses sobre la base de la informació subministrada per aquest mitjà, ni de possibles inexactituds, omissions o errors aquí contingudes.


Els usuaris es comprometen a utilitzar aquest web i els seus serveis respectant sempre les condicions, reservant-se l’AFA totes les accions legals que li puguin correspondre per qualsevol responsabilitat que es derivi del seu incompliment.

Només està autoritzat l'ús personal de les imatges i arxius que es poden descarregar de la web. El seu ús comercial no està permès. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

L’AFA es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació que figura al seu web sense avís previ.

En cas de la utilització d’un apartat del web amb contrasenya, l’usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i/o contrasenya que li sigui subministrada per l’AFA, i es compromet a no cedir-la a terceres persones, ja sigui temporalment o permanent, ni permetre l’accés a persones alienes.

Serà responsabilitat de l’usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercera persona que faci un mal ús o que perdi aquesta contrasenya.

Aquesta política d’ús és d'aplicació única a aquesta pàgina web i no es garanteix en els accessos a través d'enllaços a d'altres pàgines web.


Propietat intel·lectual

AFA és una marca registrada. Tots els textos, dissenys, imatges, bases de dades, logotips, estructura i altres elements del web www.afa.ad estan protegits per les lleis i pels tractats internacionals relatius a la propietat intel·lectual. Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de la totalitat o de part d’aquest web, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibits, llevat d’autorització prèvia de l’AFA. Tota infracció a aquests drets podrà donar lloc a procediments civils o penals. Per a totes les pàgines d’aquest web hi ha un Copyright © Autoritat Financera Andorrana, el qual confirma tots els seus drets.

 

Oficina Virtual

L’oficina virtual és el canal que permet presentar per via electrònica les sol·licituds i escrits relatius a diversos tràmits que es poden realitzar davant d’aquesta Autoritat, inclosos, entre d’altres, els corresponents a la presentació de consultes i reclamacions i les trameses d’informació periòdica.

L’oficina virtual està operativa tots els dies de l’any, les 24 hores del dia, exceptuant les interrupcions que hagin de realitzar-se per motius tècnics.

Un cop realitzat el tràmit mitjançant l’oficina virtual, s’obtindrà el corresponent acusament de recepció. La presentació de documents a l’AFA mitjançant aquest canal té la mateixa validesa jurídica que els que haguessin estat lliurats a l’AFA per qualsevol altre dels mitjans legalment admesos.

  

Autoritat Financera Andorrana (AFA)
C. Bonaventura Armengol, 10 – Ed. Montclar, bloc 2, 4ª planta
AD 500 Andorra la Vella – Principat d’Andorra
Tel. (+376) 808 898
Fax (+376) 865 977

Darrera actualització: 11 de gener del 2021