Tramesa d’informació periòdica relativa als organismes d’inversió col·lectiva a enviar a l’AFA a través de l’aplicatiu SuperA

Comunicat Tècnic núm. 49/SGOIC
18/02/2020 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Organismes d'Inversió Col·lectiva