Tasques preparatòries aplicables a les entitats asseguradores i reasseguradores autoritzades a operar al Principat d’Andorra en relació amb l’adaptació a les noves Normes Internacionals d’Informació Financera

Comunicat núm. 24-2021/A
06/07/2021 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Norma