Riscos que han de ser contemplats per les polítiques de gestió de riscos de les entitats operatives del sistema financer

Comunicat Tècnic núm. 28/SFI; 28/AFI; 25/SGP; 18/ASF
03/10/2017 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers - Comunicat Tècnic - Norma | Gestió de riscos