Riscos que han de ser contemplats per les polítiques de gestió de riscos de les entitats operatives del sistema financer

Comunicat Tècnic 37/SGOIC
03/10/2017 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Govern Corporatiu | Norma