Requeriments d'informació periòdica

Comunicat Tècnic núm. 39/SGOIC
22/12/2017 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Normativa comptable