Requeriment d'informació en relació amb l'entitat auditora responsable de l'auditoria externa

Comunicat Tècnic núm. 3-2018/A
03/12/2018 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Norma | Tramesa d'informació periòdica