Requeriment d’informació – fluxos transfronterers

Comunicat tècnic conjunt AFA-UIFAND CT-01/2021
03/06/2021 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Norma