Reglament de desenvolupament de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, en relació al règim de supervisió simplificada per a les delegacions al Principat d’Andorra

Decret 08-05-2019
15/05/2019 - Asseguradores i Reasseguradores - Reglament - Condicions de funcionament: requeriments operatius | Norma