Reglament aplicable als proveïdors de serveis de pagaments, principalment, mesures per a facilitar l’automatització de pagaments entre Andorra i els estats membres de la Unió Europea (SEPA)

Decret del 20-06-2018
27/06/2018 - Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic - Reglament - Norma