Guia supervisora sobre les carències o extensions dels préstecs o crèdits legislatives i no legislatives aplicats arrel de la crisis de la COVID-19

Recomanació EB 01/2020
10/06/2020 - Entitats Bancàries - Guies i Recomanacions - Norma | Solvència / Liquiditat | Normativa comptable