Guia supervisora relativa a l’aplicació de la NIIF 9: Gestió del risc de crèdit

Recomanació EB 01/2018
21/12/2018 - Entitats Bancàries - Guies i Recomanacions - Normativa comptable