Modificació dels formularis 2 i 3

Comunicat Tècnic núm. 30/SGOIC bis
15/08/2015 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Model