Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis d'assegurança, de 14-5-2002

14/05/2002 - Asseguradores i Reasseguradores - Llei - Norma | Taxes i altres contraprestacions