Llei 8/2018 serveis de pagament i diner electrònic

Llei 27/2018, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic
23/11/2018 - Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic - Llei - Norma | Taxes i altres contraprestacions | Actes administratius sotmesos a autorització/inscripció