Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic

Llei 8/2018 i Llei 27/2018 - Decret del 06-02-2019 text refós
13/02/2019 - Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic - Llei - Norma | Taxes i altres contraprestacions | Actes administratius sotmesos a autorització/inscripció