Llei 24/2022, del 30 de juny, de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i Blockchain

Llei 24/2022, del 30-06-2022
20/07/2022 - Veedor | Actius digitals - Llei - Condicions de funcionament: requeriments operatius