Llei 20/2018, del 13 de setembre, reguladora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d'inversions

Llei 20/2018 - Decret del 11-03-2020 text refós
11/03/2020 - Entitats Bancàries | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Societats Gestores d'OIC - Llei - Norma | Protecció a l'inversor