Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra

Llei 12/2017
19/07/2017 - Asseguradores i Reasseguradores | Mediadors - Llei - Norma | Solvència | Liquiditat