Informe complementari d'auditoria

Comunicat tècnic núm. 9/19-EDE
31/07/2019 - Entitats de Diner Electrònic - Comunicat Tècnic - Norma