Informe complementari d'auditoria

Comunicat Tècnic núm. 19/SFI; 19/AFI; 17/SGP
21/10/2011 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica