Informe complementari d'auditoria

Comunicat tècnic núm. 9/19-EP
31/07/2019 - Entitats de Pagaments - Comunicat Tècnic - Norma