Guia supervisora sobre les carències o extensions, legislatives i no legislatives, dels préstecs o crèdits aplicades arrel de la crisi de la COVID-19

Recomanació EB 01/2020 bis
28/07/2020 - Entitats Bancàries - Guies i Recomanacions - Norma | Solvència / Liquiditat
Contingut relacionat