Garantia equivalent a l’assegurança de responsabilitat civil o aval a contractar pels participants en la representació digital d’actius

Comunicat tècnic núm. 1/2023-AD
21/02/2023 - Actius digitals - Comunicat Tècnic - Norma