Formació dels veedors digitals en matèria de tecnologia de llibre registre distribuït o cadena de blocs

Comunicat tècnic núm. 2/2023-VDR bis
24/01/2024 - Veedor - Comunicat Tècnic - Formació