Formació dels veedors digitals en matèria de tecnologia de llibre registre distribuït o cadena de blocs

Comunicat tècnic núm. 2/2023-VDR
21/04/2023 - Veedor - Comunicat Tècnic - Formació