Fiança que s’ha de dipositar per inscriure una delegació al règim simplificat

Comunicat Tècnic núm. 17-2020/A
14/02/2020 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Norma | Taxes i altres contraprestacions