Desenvolupament de les obligacions d’informació en matèria de solvència en aplicació del que disposen els articles 9.2 i 10.1 de la Llei 12/2017, de 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra.

Comunicat núm. CT19-2020/A
30/12/2020 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Solvència